Záťah u "doktora" Condara Murreya

Včera! ... pekný zapadákov na doktora!