Kto vychováva deti, Rebbie?

Aj keď stále prebiehajú pojednávania ohľadom opatrovníctva Michaelových detí, podľa správ, Michaelova sestra Rebbie sa ujala hlavnej výchovy detí, vzhľadom na vek Katherine Jackson. (po Katherine je najsilnejšia veriaca jehovistka)