AEG Live podala na súd žiadosť

... aby mohla byť prítomná na vypočúvaní pri určovaní podmienok závetu 3 augusta.

Žiadajú aj vydanie všetkých dostupných právnych dokumentov.

Prečo, nie jasné, ale pravdepodobne to má niečo spoločné s Michaelovou vôľou rozdeliť majetok a zisk pre charitu!

Image Hosted by FileHive.com