Spor urovnaný

Právnická firma v Los Angeles zažalovala Michaela za to, že im nedoplatil viac ako 113.000 dolárov za ich právne služby, ktoré mu poskytli počas procesu.

Lavely&Singers súhlasili, že Michael im vyplatí za ich služby v troch splátka viac ako 180.00 dolárov. Posledná splátka, a zároveň aj najvyššia (spomínaných 113.000) bola splatná do konca Júla/červenca.

Podľa najnovších informácií, žaloba bola vyriešená, ale detaily neboli zverejnené, a prípad je uzatvorený.

Michael musel minulý mesiac podľa iného súdneho nariadenia vyplatiť viac ako 256.000 dolárov inej právnickej firme, ktorá tiež spolupracovala s jeho tímom počas procesu v 2005.

Zároveň Michael urovnal mimosúdne aj spor o 48 miliónov dolárov s Darienom Dashom, keď mu vyplatil cca. 5 miliónov, mimosúdnou dohodou.