Katherine stále trvá na spolupráci

... s vykonávateľmi Michaelovho závetu, aby mala aspoň možnosť byť pri rozhodnutiach, ktoré sa budú realizovať v rámci zveľaďovania majetku.

Jej právnik, Londell McMillan, ktorý pracoval aj pre Michaela za ostatného 3,5 roka potvrdil, že nikto okrem Katherine nebude žiadať spoluspravovanie majetku, narážal na správy, že Joe Jackson by chcel mať podiel na správe.