Pozor! Máte problémy s forumom?

Ak máte nejaké problémy s forumom, napíšte ich do novej sekcie - Forum: LINK

Aktuálne problémy s odosielaním súkromných správ:

LINK