Debbie podala žalobu za ohováranie!

Debbie Rowe podala žalobu na Rebeccu White, ktorá tvrdí, že jej mala Debbie poslať mail, v ktorom mala tvrdiť, že nechce deti do opatrovníctva!

Po prvý krát je zverejnený spis, v ktorom sa objasňuje aj rodičovstvo Michaelových detí.

V spise sa priamo uvádza - “Ms. Rowe is the mother of two children born during her marriage (dissolved 2000) to the internationally renowned performer Michael Joseph Jackson.”

Teda, že Debbie je biologická matka Michaelových detí!

Naopak, je zaujímavé, že v spise nie je zmienka, že Michael je "otcom detí", slovo otec sa neobjavuje v celom 15 stranovom spise!

Čo je čudné, vzhľadom na okolnosti prípadu, v ktorom by mali byť uvedený obaja rodičia!

V žalobe sa uvádza, že Rebecca mala od Debbie žiadať peniaze, a predávať svoje príbehy. Rovnaké problémy mala aj s inými celebritami, ktorí ju zažalovali za podobne klamstvá.

Spis nájdete na diskusii - LINK