Kde bude Michael nakoniec pochovaný?

Rodina ešte stále nepochovala Michaelovo telo, ktoré je dočasne uložené vo Forest Lawn.