Michael bude pochovaný ako Kráľ

... a to v Africkom meste Oboisso, ktorého zástupca korunoval Michaela za kráľa kmeňa Krindjabo.

Michael prijal ich zástupcu na Neverlande.

Podľa správ, by sa na tradičnom pohrebe uskutočnenom od 31.7. do 2.8., ktoré sa vykonáva len kráľovi, malo zúčastniť až 1 milión ľudí.