Thomas Mesereau odpovedal na otázky...

O Debbie, o doktoroch a liekoch..., ako povedal, počas procesu nikdy nevidel, že by bol Michael na "závislý" liekoch a to s ním bol 5 dní v týždni.