Prehlásenie Raymone Bain

Prehlásenie Raymone Bain k nepravdivým článkom Rogera Friedmana, ktoré vydal 14.8.2007:

Vo vašom článku vydanom 14.8. ste naznačili, že Michael Jackson je bezdomovec, ktorý sa len tak rozváža s tromi školopovinnými deťmi..., ako aj to, že Michael Jackson má nového priateľa: bývalého Washinghtonského starostu, väzneného za užívanie drog, Mariona Barryho, ako aj to, že ste uviedli, že som ich ja oboch zoznámila.

Všetko toto, Roger, je absolútne klamstvo. Neviem, aké sú vaše zdroje, alebo prečo im neustále dôverujete. Neviem prečo neustále pokračujete v tom, že píšete nepravdivé články, ktoré môžu byť overené ako nepravdivé. Neviem, prečo si neoverujete dôveryhodnosť svojich zdrojov. A neviem ani to, prečo máte voči pánovi Michaelovi Jacksonovi takú nenávisť, ale dovoľte mi, aby som uviedla niekoľko faktov:

1/. Michael Jackson sa nestretol ani nepozná bývalého starostu Washingtonu Mariona S. Barryho, a ani sa s ním nestretol počas jeho návštevy na východnom pobreží. Bodka.

2/. Ja a pán Barry sme priatelia, a tak ako sme z času na čas mali naplánované zájsť si na večeru, kvôli našim programom, sme sa nevideli prinajmenšom dva roky.

3/. Michael Jackson nie je bezdomovec, a ani sa len tak nepoflakuje s deťmi. Momentálne sa zaoberá jeho súkromnými záležitosťami, a teda pokiaľ pán Jackson vlastní 3000 akrov pozemku nazvaného Neverland Valley Ranch, ktorý podľa mojich vedomostí a do dnešného dňa, nepredal. Pán Jackson má osobného tútora pre svoje deti, ktorý má oprávnenie a je kvalifikovaný na ich učenie. A keďže sme v letných mesiacoch, a tak ako väčšina amerických detí majú prázdniny, až kým sa nezačne školský rok, teda koncom tohto mesiaca, to isté je poskytnuté aj deťom pána Jacksona.

Ponechám ostatné záležitosti právnikom pána Jakcsona, ktorí sa budú zaoberať vašimi článkami, aby ich uviedli na pravú mieru, a taktiež upovedomím pána Mariona Barryho o tom, ako ste ho opísali. Ale ja nemôžem ani uveriť tomu, ako ste svoj článok venovali takmer výlučne na podklade informácií o pánu Barrym, keď sa on ani Michael Jackson nikdy nestretli.

Očakávam od vás okamžitú reakciu na tieto skutočnosti, ktoré som tu uviedla.

Ďakujem vám za vašu pozornosť a spoluprácu.

Raymone K. Bain