Ian Halperin

Musím vám prezentovať aj tento jeho rozhovor.

Fakt je ten, že on ako prvý upozorňoval na Michaelovo podlomené zdravie už pred polrokom, tiež, že Michael nemal vlasy..., že nebude schopný odohrať 50 koncertov kvôli jeho závislosti..., tu hovorí, že jeho zdroje sú priamo od Michaelových ľudí, ktorí mali obavy, ale nemohli hovoriť verejne. Vraj všetky svoje tvrdenia dokáže v knihe, pretože tu bude akási dokumentácia Michaelovho života a okolostí ako Michael v posledných rokoch žil.

Súhlasím s jeho postojm, že Michaeloví ľudia videli a vedeli, že Michael je na tom zle, a nič nerobili, a mali mu zabezpečiť zodpovednú lekársku starostlivosť, pretože je teraz jasné, že Michael mal problémy zo závislosťou na liekoch s nespavosťou a bolesťami, teda zdravý rozhodne nebol ako sa to snažili AEG Live prezentovať!!!

Aktuálne, som proti jeho spôsobu prezetovania svojej knihy, navyše, sú tu dva protichodné momenty, jeden je tvrdenie Iana Halperina, a na druhej Rogera Friedmana, dlhoročného reportéra, ktorý prinášal exkluzívne a nové zistenia v Michaelovom živote, často pravdivé.

Obaja navzájom tvrdia, že jeden klame a zavádza, a naopak.

Preto je dôležité si "zachovať" odstup a nechať veciam čas, aby sa ujasnilo a ukázalo, kto z nich klame a zavádza. (rovnako je ťažké sledovať všetky správy, lebo je až príliš tvz. reportérov typu Diane Dimond, Halperin, Friedman...)

Ako vraví Halperin, treba si prečítať jeho knihu (ako inak), aby sme potom posudzovali a súdili...

Visit msnbc.com for Breaking News, World News, and News about the Economy