Ďalšie neoficiálne DVD: Michael Jackson - A Life

Stále opakujem, ide o neoficiálne produkty, teda kupujete len na vlastnú zodpovednosť.

Ide o akúsi chronológiu Michaelovho života a karéry!

LINK

Image Hosted by FileHive.com