Elizabeth Taylor o Michaelovej závislosti - 1993

Ukážka ako chcela pomáhať zbaviť sa tejto závislosti, ktorou aj ona trpela.