Všetko sa to rúti "do záhuby"?

"Obchodný partner" Joa Jacksona, ktorý sa objavil po jeho poku po pvrý krát pár dní po Michaelovej smrti na tlačovke, na ktorej Joe viac promoval svoju "nahrávaciu" spoločnosť, ako spomienku na Michaela, bol odsúdený na 366 dní väzenia, keď ako bývalý policajt mal "predávať" oprávnenia na držanie zbrane rôznym individuám....

------

Najpv Katherine a jej sekta, potom Sony, teraz Joe, ... čo bude nasledovať (okrem výsledkov pitvy, rozhodnutie súdu o opatrovníctve....)

Aký bude osud Michaelových detí!

Bez Michaela sa to všetko rúti kdesi do záhuby, Janet by mala rázne zasiahnúť! osobne ju považujem za najschopnejšiu a absolútne zodpovednú zo všetkých v rodine!