Ďalšia rana pod pás od SONY

Počas Michaelovho života, ho SONY ospevovala a doneba vychvaľovala všemožným spôsobom, len aby z toho bol pozitívny, im prospešný efekt.

Tentoraz, po Michaelovej smrti, sa na všetkých oficiálnych stránkach MichaelJackson.com objavuje:

Welcome to MichaelJackson.com. MichaelJackson.com is the official music site for Michael Jackson, the SELF-PROCLAIMED King of Pop. This site will continue to serve as a forum for fans and the community to congregate, explore, discover and pay tribute to Michael's artistry and musical legacy.

Ako samozvaného Kráľa Popu ho označila samotná SONY po prvý krát oficiálne!

Je to nezmysel (pretože Michael sa nikdy verejne ani oficiálne nenazval Kráľom popu), ktorým uštedrila SONY verejnú potupu Michaelovi a dehonestáciu symbolu, ktorý im prinášal desiatky až stovky miliónov dolárov!

Kurva, čo sa to deje...? Kam to všetko speje po odchode Michaela z tohto pozemského sveta???