Michaelovo telo ostáva stále vo Forest Lawn

... a podľa informácií, v krypte Barry Gordyho, zakladateľa Motown Records.

Michaelovo telo je na tamojšom cintoríne len dočasne, a kde bude definitívne uložené, nie je jasné!