Detaily pripravovaného klasického albumu

Ako som vás pred asi 2 týždňami informoval, Michael chcel skomponovať nejaký klasický album, teda album s klasickou hudbou.

Pomôcť mu v tom mal David Michael Frank, hudobný skladateľ a dirigent. LINK

Detaily z jeho skúsenosti na príprave tohto projektu, ktorého sa Michael žiaľ nedožil, sú na linke dole, ale aj na diskusii, kde by ste niekto mohli preložiť celý článok, bohužiaľ nemám na to čas..., ale neskôr možno.

Podľa Davida Franka by mohol byť projekt dokončený. Opisuje aj svoju skúsenosť v dome Michaela, kde bol pozvaný o tom, ako sa deti Michaela správali normálne a ako všade počul ako ho milujú a ako ich miluje on....

Je to veľmi zaujímavé a detailné!!!

LINK

Michaelova najobľúbenejšia skladba bola od Debussyho - 'Arabesque', Michael veľmi často počúval klasickú hudbu, práve Debussyho, v ktorého tvorbe Michael čerpal inšpirácie.