Spomienka v GARY

Včera sa konala spomienka v rodnom meste Michaela v Gary.

Viac ako 6000 ľudí prišlo na miestny štadión the Steel Yard, aby si pripomenuli pamiatku Michaela.

Jednými z hlavných pozvaných boli aj Joe Jackson a Jesse Jackson.

Michael žil v Gary do svojich 11 rokov, keď sa v roku 1969 definitívne odsťahovala celá rodina do Chicaga a potom do LA, v roku 2003 získal Michael čestné občianstvo mesta a zlatý kúč od starostu.

Jesse Jackson na štadióne mal krátku modlidbu a zúčastnených vyzval, aby nielen napodobňovali Michaelov tanec, ale aby študovali ako Michael, mali disciplínu a dokázali tak zo seba dostať len to najlepšie ako Michael.

Joe spolu so starostom odhalili žulový pamätník Michaelovi!