Michaelova smrť - 2 najväčší príbeh storočia!

Podľa ďalších výsledkov prieskumov sa ukázalo, že Michaelova smrť bola druhým najväčším príbehom tohto storočia, pokiaľ ide o mediálne pokrytie:

Top internet, blogs and social media stories (prehľad internetového a blogového sveta):

1 President Obama 2008

2 Michael Jackson's death 2009

3 Iraq invasion 2003

4 Beijing Olymipcs 2008

5 Global financial meltdown 2008

6 Hurricane Katrina 2005

7 Pope John Paul II death 2005

8 9/11 Terrorist Attacks 2001

9 Asian Tsunami 2005

Top mainstream media stories (pokrytie v hlavných médiách - tv a denníky):

1 President Obama 2008

2 Hurricane Katrina 2005

3 Global financial meltdown 2008

4 Iraq war 2003

5 9/11 Terrorist Attacks 2001

6 Beijing Olympics 2008

7 Pope John Paul II 2005

8 Asian Tsunami 2005

9 Michael Jackson's death 2009

Source: Global Language Monitor (GLM)

LINK