Nová figurína v Madame Tussauds

Tu sú nové fotky vystavenej figuríny.

LINK

LINK

Image Hosted by FileHive.com