Príchod pozvaných ľudí na kar!

Do hotela the Beverly Wilshire Hotel!