Hostia na rozlúčke...

Okrem mediáne prezentovaných hostí, boli tam aj takí, o ktorých by nikto nepredpokladal, že budú pozvaní.

Jedným z nich bol aj Tommy Mottola. Ten Mottola, ktorého Michael nazval rasistom počas kampane na album Invincible.