Nová žaloba

Na konci minulého týždňa, Transitional Investors podali žalobu na Michaela (respektíve na - Michael Jackson Trust), v ktorej žiadajú viac ako 29 miliónov dolárov.

Žaloba je podobná tej, ktorá bola nedávno urovnaná v prípade Prescient, kde Darien Dash a jeho spoločnosť žalovali Michaela za to, že im dlhoval percentá zo sumy, ktorú mali získať od firmy - FORTRESS, na refinancovanie Michaelovho dlhu voči Bank Of America, a to vo výške 9% z požičanej sumy, čo bolo cca. 48 mil. dolárov, ale nakoniec vyrovnali spor mimosúdne, keď dostali 5 mil. dolárov ako „odškodné“

Transitional tvrdí, že Michael 20.1.2005 podpísal nejaké listiny, ktoré mali byť niečo ako "záväzné" na to, aby pomohli financovať Michaelove výdavky, a poskytnúť mu mali asi 537 500 000 dolárov, na čo mal Michael 30-90 dní na to, aby si ich vyzdvihol, prípadne zrušil túto ponuku, ale za to požadovali ako odstúpenie od zmluvy celkovo asi 3.000.000 dolárov.

Initial Break-up Fee

In the event that TI (Transitional Investors) and its financing partners provides MJT with a Commitment letter of financing that will provide MJT with the Five Hundred and Thirty Seven Million Five Hundred Thousand Dollars ($537,500,000) subject to specified deliverables required under this agreement within thirty (30) to ninety (90) days of this LOI, which is verifiable by MJT, and MJT chooses to cancel or withdraw from this financing, MJT shall pay to TI a break-up fee as liquidated damages in the amount of Three Million dollars (3,000,000).

Na základe tejto zmluvy, tak potom mali pripraviť všetky potrebné náležitosti. Keďže by Michael zvolil alternatívnu možnosť, škody, ktoré tým mali pre TI vzniknúť určili na spomínaných asi 9% z celkovej sumy. Tá ma byť splatná do konca splatnosti akéhokoľvek iného alternatívneho financovania, alebo predaja.

Táto provízia má zostať v platnosti 360 dní po jej vypršaní, alebo určenom dátumu v tejto zmluve.

Breakup fee in the even Sony ATV Assets are sold by MJT.

After TI has provided its Commitment letter to MJT to provide the financing contemplated by this agreement and are working to complete all necessary closing conditions, and MJT chooses alternative financing or sale arrangements,... MJT shall pay to TI a total break-up fee as liquidated damages of nine% (9%) of the entire transaction value contemplated. This break-up fee will be payable at the closing of any alternative financing or sale. This provision will remain in effect for 360 days after the expiration or the termination by MJT of this agreement.

Podľa tejto žaloby medzi tými, kto pripravoval a zariadil túto zmluvu je Don Stabler, právnik, ktorý sa dostal k Michaelovi cez jeho brata Randyho (informovali sme o ich spore v predošlých správach), takže nebol to Michael a tak mohlo dôjsť k tomu, že Stabler si bol vedomý toho, že Michael bude musieť podľa tejto dohody platiť nejaké "odškodné", pričom Michael nemusel o tejto skutočnosti vedieť, alebo potom ako vznikli problémy, ktorým vystavil Stabler Michaela v iných veciach, keď ho Michael prepustil, nemusel to Michaelovi oznámiť.

Tiež sa zdá z tejto zmluvy, že Michael vlastne nič nezrušil ani nezmenil spôsob financovania, pretože oni našli pre Michaela spoločnosť FORTRESS. Zároveň táto zmluva akoby hovorila o tom, že Michael podpísal nejaké istiny, ale "nevyužil financovanie, ktoré mu navrhli, preto im musí zaplatiť 3 mil. dolárov ako spôsobené škody, ALE zároveň tvrdia, že Michael vlastne využil toto refinancovanie, a preto za to požadujú 29 mil. dolárov, avšak zo sumy 330 mil. dolárov, keď využil Fortress.“

As a result of Transitional's delivery of the Commitment Letter, Transitional became entitled to a minimum breakup fee of $3 million, which was earned even if Defendants decided not to complete the funding that had been committed. However, because Defendants actually completed a refinancing of the BOA Loans through Fortress (the very lender procured by Transitional), Transitional became entitled to a fee of 9% of the $330 million contemplated by the commitment Letter.

Tu je predvolanie na súd a udanie dôvodu žaloby:

Notice to Defendant:

Michael Jackson, an individual, MJ PUBLSIHING TRUST, a Delaware Trust, MJ-ATV PUBLISHING

TRUST, a Delaware trust, Kathrine Jackson, an individual, an individual and NEW HORIZON TRUST,

a Delaware Trust, AND DOES 1-50

YOU ARE BEING SUED BY PLAINTIFF:

TRANSITIONAL INVESTORS, LLC a California limited liability company

You have 30 days after this summons and legal papers are served on you to file a written response at this court and have a copy served on the plaintiff. A letter or phone call will not protect you

Your written response must be in proper legal form if you want the court to hear your case. There may be a court form that you can use for your response. You can find these court forms and more information at the California Courts Online Self Help Center, your county Library or the court house nearest you.

If you cannot pay the filing fee, ask the court clerk for a fee waiver form. If you do not file your response in time, you may lose the case by default, and your wages, money, and property may be taken without further warning

from the court.

There are other legal requirments. You may want to call an attorney right away. If you do

not know an attorney, you may want to can an attorney referal service.

TRANSITIONAL INVESTORS LLC V. Michael J Jackson, MJ Publishing Trust, et al.

Complaint for:

1. Breach Of Written Contract

2. Negligent misrepresentation

3. Intentional misrepresentation

4. Quantum Meruit

5. Unjust Enrichment; And

6. Fraudulent Transfer

Prezentácia prípadu manažmentu v tejto žalobe je naplánovaná na 14.12.2007.

Tu si pozrite súpis (PDF) originálnej žaloby:

http://mjjr.net/downloads/Transition..._Complaint.pdf