Kto máte DVD rekordéry!!!

.... nahrávajte tento prenos!!!

Oceníme ho potom pre ostatných fanúšikov do zbierky!!!