Aktuálne na CNN Live

Sledujte ako sa dejú prípravy v LA + ďalšie reportáže v pravom panely!

LINK