Čo ďalej s Neverlandom?

Majoritný vlastník Nevelandu poprel, že by sa z ranča stalo Michaelovo múzeum!

Colony Capital zatiaľ odmietli ponuku na 100 mil. dolárov od niektorých miliardárov-spoločností.

Jeden z manažérov mal nepriamo potvrdiť, že ranč sa nebude predávať žiadnej spoločnosti, aby sa stala ich vidieckým sídlom!

Colony Capital ale plánuje predať ranč, pričom ako mal povedať Tom Barrack, ktorého osobne Michael mal požiadať o odkúpenie dlhu ranča, Michaeloví dediči nebudú mať právo namietať! Rovnako, aj keby chceli urobiť z Neverlandu múzeum, museli by povedať - áno.

Podľa zmluvy, všetky peniaze, ktoré sa získajú predajom alebo akýmkoľvek zveľadením Neverlandu, budú použité na splatenie dlhu + provízie pre Colony, a všetky ostatné zisky budú rozdelené podľa percentuálneho podielu zmluvy!

Colony najprv diskutovali s Michaelom, aby sa predávali jednotlivé časti pozemkov, prípadne samostatne domy/budovy, Michael bol ale proti tomu.

Na otázky, či by sa nemohol Neverland stať podobným miestom ako Graceland, mazažéri oponujú, že ranč je príliš odľahlý a ďaleko od hlavných ciest a mesta, k tomu v susedstve sú iné slávne osobnosti (napr. pozemok bývalého prezidenta Regana), a tí by zrejme nesúhlasili s touto možnosťou!

Pravdepodobne bude ranč predaný nejakému milionárovi ako celok.

----------------------

No a tu sme pri bode, ktorý som opisoval už celé roky, sprisahanci dosiahli všetko čo chceli - odstránili definitívne Michaela a pozemok ranča tak môže by premenený na vinnú oblasť, ktorá je všade na okolo v danej oblasti!

O týchto skutočnostiach sa dočítate v tejto veľkej téme, ktorú som spracoval 22.2.2007!!!!

LINK