Paris so slzami v očiach!

Potom ako odchádza z rodinnej rozlúčky z cintorína!

Image Hosted by FileHive.com

Michaelova betonova rakva (skôr pomník) na cintoríne Forest Lawn Cemetery v Burbank, California v the San Fernando Valley of Los Angeles, bude uložená na tomto mieste!

Image Hosted by FileHive.com

Pohrebná miesnosť pre rodinnú rozlúčku!

Image Hosted by FileHive.com