AKTUALNE: Sudce rozhodol!

John Branca (dlhoročný právnik Michaela, ktorý pomohol Michaelovi pri kúpe a spravovaní ATV katalogu) a John McClain (hudobný expert a manažér, a dlhoročný Michaelov priateľ) sa stali administrátormi, teda správcami Michaelovho majetku!

Právnik matky Katherine (pre mňa nepochopiteľne) namietal, že ak by dostal Branca majetok pod kontrolu, mohli by spôsobiť "nenapraviteľné škody", keďže, ako tvrdili, Michael Brancu v minulosti viac krát "prepustil".

Brancov právnik oponoval, že o Michaela sa staral ako právnik, už keď mal 21 rokov, a teda veľmi dobre pozná dôležitosť a zodpovednosť voči Michaelovi, a bol aj jeho právnikom v čase uzatvorenia závetu, a znova ho Michael najal v polovici Júna.

Právnik Johna Brancu predložil aj list, ktorý poslal Michael Brancovi 17 júna, 2009, teda len 8 dní pred smrťou, v ktorom uvádza, že chce, aby jeho majetok spravoval John Branca!

Sudca prehlásil, že Michael mal dostatočne silný pocit, že títo ľudia sú najvhodnejší pre správu jeho majetku, a že nie sú neznámy ani Katherine.

Michaelova matka nebude mať možnosť spravovať ho, ale jej právnik bude mať právo námietky v prípade ich rozhodnutí!

Zároveň budú mať možnosť riadiť jeho obchodné záležitosti, ale niektoré obchodné rozhodnutia musí odobriť súd, v prípade, že by nedošlo k vzájomnej dohode.

Bol uložený úpis/cenný papier na 1 mil. dolárov na ochranu majetku.

Závet z roku 2002 nadobudol právoplatnosť.

Sudca dodal, že možno vymenuje zvláštneho právneho zástupcu, ktorý bude zastupovať deti!

V prípade, že by sa obe strany nevedeli dohodnúť, určí sudca nových správcov!

3 augusta bude ďalšie pojednávanie vo veci dohody a dojednania detailov, na ktorých sa musia obe strany dohodnúť!

Celkovo mali zastúpenie 8 právnici, 4 za vykonávateľov závetu, 3 za matku Katherine, a 1 právnik za štát zastupujúci charitatívne organizácie, ktorým Michael tiež odkázal časť majetku (cca 20%).

Ďalší 14 právnici sedeli v laviciach, zastupujúci AEG Live.

Podľa správ, Michael už v roku 1997 vymenoval Brancu a McClaina za správcov majetku v predošlom závete!

Vykonávatelia závetu tak budú spravovať a riešiť aj splatenie dlhov a žalob!