Rodina podá dnes oficiálnu žiadosť o preloženie pojednávania

... vo veci určenia správcov Michaelovho majetku a vykonávateľov záveru!

Rodina tiež uvádza, že chce mať viac času, aby zistili, či Michael nezanechal nejaký iný, novší závet!

Vykonávatelia závetu na Michaelov majetok bude John Branca a John McClain, najbližší spolupracovníci Michaela!

Michaelova matka má zatiaľ len dočasné a obmedzené právomoci, o tom ale musí rozhodnúť súd, ktorý rozhodne na základe závetu!

Matka Katherine chce vraj pred tým, ako niekomu zverí majetok, ktorý má hodnotu viac ako 1 miliardy dolárov, vedieť čo sa stalo jej synovi.

Dnes vyprší jej dočasná správa nad Neverlandom.

John Branca má tiež správu nad Michaelovými nahrávkami, ktoré neboli vydané!

Branca tvrdí, že je dôležité mať pod kontrolou licenčné spravovanie majetku a práv na hudbu čím skôr, aby sa minimalizovali aj straty nad ich "nekontrolou"!, vrátame vysporiadania sa s aktuálnymi žalobami, ktorých potencionálna hodnota prevyšuje 50 mil. dolárov.

Hodnota majetku osobných vecí Michaela, ktoré boli odvezené/vysťahované z Neverlandu, vrátane oblečenia, cien, nábytku, starožitností a vlastne všetkého... je asi 12 mil. dolárov.

Zároveň sa rodina chce venovať len pohrebu Michaela, preto žiada o preloženie!

----

K rozlúčke:

Ako som informoval, Michaelovo telo by malo byť pochované pred verejnou rozlúčkou, podľa informácií, by sa nemala rozlúčka v Staples Center premietať ani na veľkoplošných obrazovkách pred halou! Jediné vysielanie bude v TV!