STOP....!

Opäť vás chcem vyzvať!

Nekupujte neoficiálne CD, DVD, knihy...; nesťahujte nelegálne skladby, albumy, a videá z internetu!

Všetko, čo nemáte si prosím zabezpečte cez oficiálnych predajcov (čo je, alebo nie je oficiálne si nechajte poradiť od iných fans, aj tu na diskusii)

Mali by ste chápať zmysel predaja a kúpy oficiálnou cestou!!!!!