Zajtrajšie pojednávanie presunuté

V stredu sudca rozhodol, že Michaelova matka Katherine bude mať oprávnenie nad 2000 vecami patriacimi Michaelovi z ranča Neverland, ktoré mali byť vydražené!

Sudca Mitchell Beckloff tak dosiahol kompromis medzi jej právnikom a vykonávateľmi závetu.

Michaelova matka ale nemá oprávnenie nad finančnými záležitosaťmi Michaela.

Katherine chcela prevziať kontrolu nad všetkými záležitosťami Michaela, pretože mala obavy, že by niekto mohol Michaelov majetok rozkradnúť, na základe mylného predpokladu, že Michael nezanechal závet.

John Branca ale predložil závet z roku 2002, a tým sa niektoré veci vyjasnili. (kompletný závet je na diskusii)

Zajtra malo byť pojednávanie v súvislosti vykonaním závetu a opatrovníctva detí, do ktorého sa zapojila aj Debbie, to však bolo preložené na 13.7., aj vzhľadom na pohreb.