Socha vo Švajčiarsku

Vo Švajčiarsku bola vystavená 12 metrov vysoká socha použitá v kampani počas HIStory Tour!

Existuje 19 takýchto sôch, a iba 2 sú v Európe.

Vo Švajčiarsku sa plánujú spomienkové stretnutia, no aj v Irsku!

Image Hosted by FileHive.com

Image Hosted by FileHive.com