Michaelov duch na Neverlande???

Sledujte 8:20 až 8:24, ako nejaká silueta prejde chodbou!

Až ma zamrazilo!