Kto dostane čo!

Podľa správ, Michaelova matka dostane podľa závetu 40%, 3 deti 40% a charitatívne organizácie (ktoré nie sú konkréte) po 20% z Michaelovho majetku!!!

Aktuálne sa spracuvávajú podklady!

Údajne sa objednala pre Michaela táto pozlátená truhla za $25,000! V rovnakej bol pochovaný aj James Brown...

Image Hosted by FileHive.com