Sudca nerozhzodol...

Debbie na súde žiada opatrovníctvo detí, sudca odročil pojednávanie v jej žiadosti na 13.7.