Debbie Rowe chce bojovať o opatrovníctvo detí???

Podľa NBC4, chce podať na súd žiadosť o opatrovníctvo!

Podľa nich chcel dokázať, že je ich biologická matka!

Bude žiadať, aby sa k nim nedostal Joe Jackson.

Vzhľadom na závet by to bolo dosť trúfalé, ak do toho pôjde...

Po Katherine Jackson, Michael chcel, aby sa o deti starala Diana Ross.

Prípad sledujem ďalej, či to potvrdí oficiálne... (ako vždy)