Príprava na Neverlande

Mnoho štábov televízií a aj fanúšikov sa začínajú koncentrovať pre Neverlandom.

Momentálne je Michaelovo telo v the Forest Lawn Memorial Park and Mortuaries v the Hollywood Hills (je to pod známym nápisom HollyWood)

Všetky hotely a hostely sú v okolí obsadené!

POZOR! Nejde o pohreb, ale o verejnú rozlúčku, pohreb bude niekedy budúci týždeň!!!

Kde, nie je určené!