Michaelov závet!

Udajne Michael odkázal svoj majetok do/cez správcovský účet the Michael Jackson Family Trust.