STOP bulváru...!!!

Aby sme neuvádzali správy, ktoré nesú znaky bulváru najhrubšieho zrna, tak presne správy od Rogera Friednama už budeme ignorovať, a budeme ich považovať za irelevantné a nebudeme brať správy a články vydané Rogerom Friedmanom ako - "zdroj"!

Čo je ale smutné na celej veci je to, že práve Friedman, ktorý vydáva svoje články v New York Post a prispieva svojimi správami pre FOX News, sú preberané a rozširované ďalšími médiami a tlačovými agentúrami, ktoré takto podsúvajú verejnosti absolútne nepodložené a nepravdivé správy ako - relevantné, a to sa týka aj hlavných médií, ktoré sú často označované ako verejnoprávne alebo hlavné, ktorých správy by mali byť len potvrdené a oficiálne.

Aj preto pred pár dňami hovorkyňa Michaela Jacksona reagovala oficiálnym vyhlásením, kde jasne vyjadrila postoj v mene Michaela, aby poprela tieto nezmyselné správy, ktoré sa v ostatnom čase objavili, v ktorých jednoznačne poprela akékoľvek správy, ktoré napísal nedávno Friedman.

Je neospravedlniteľné, že práve médiá, ktorých správy preberajú mnohé ďalšie médiá zároveň preberajú takto absurdné správy, ktorým mnohí ľudia veria a berú ich ako skutočné.

Preto by sme chceli vyzvať slovenské aj české médiá, alebo slovenských žurnalistov, ktorí by nejakým spôsobom chceli čerpať informácie o Michaelovi Jacksonovi aj z našej slovenskej stránky, aby si boli vedomí toho, že správy, ktoré nájdu na tejto webovej stránke obsahujú tak objektívne správy, ako sa ich snažíme overovať s našimi zahraničnými spolupracovníkmi, ktorí majú aj priame kontakty na oficiálnych predstaviteľov Michaela Jacksona.