Randy Phillips potvrdil vydanie skúšok!

Pre Sky News potvrdil, že majú pripravený materiál zo skúšok na vydanie, a chcú s Kenny Ortegom vyvrátiť všetky reči o tom, ako slabý a neschopný Michael bol na to, aby mohol koncertovať!

Zábery vraj ukazujú Michaela v dobrej kondícii, a ako všetko sa skutočne pripravovalo na vystúpenia, vrátane kostýmov, javiska...

Phillips a Ortega sa "zvažujú" koncert za účasti rodiny a tanečníkov z This Is It, ako spomienkové vystúpenie!

Phillips tiež potvrdil, že Michael nástojil na tom, aby Conrad Murray bol jeho "osobným doktorom" pre nastávajúce koncerty!

Randy Phillips tiež potvrdil:

- že Michaelovi trvalo 4 týždne, kým sa rozhodoval aké svetlá použiť

- boli vytlačené lístky na prvých 10 koncertov, ostatné sa mali priebežne dotláčať a vydávať fanúšikom

- ak máte kúpené 4 lístky, jeden lístok môžete mať ako suvenír, a za 3 dostanete vrátené peniaze (samozrejme môžete žiadať peniaze za všetky 4)