Boli vydané súdne príkazy

... na povolenie k domovej prehliadke Michaelovho domu!

A to potom, ako vypovedal Michaelov "doktor"

Príkazy na prehliadku sú v súvislosti s pátraním po ihlách a iných látkach, ktoré mohli spôsobiť Michaelovu smrť!

Poícia chce tiež vypočuť Michaelovho dermatológa Arnolda Kleina, ku ktorému Michael chodil pravidelne a dosť často!