The Michael Jackson Award for best music video

Beyoncé dostala za svoj album a video, nomináciu na The Michael Jackson Award for best music video - na tohtoročné udeľovanie Soul Train Music Awards