STOP BULVARU!!!

STOP!!!!

Michael nemal milencov!

Debbie Rowe nepotvrdila, že Michael ja gay!

Žiaden murár ani čašník neboli Michaelovými milencami!

Ian Halperin je sprostý klamár, ktorý nikdy nič nepotvrdil zo svojich - len - tvrdení, a všetky jeho nezmysly boli vyvrátené a dokázané ako klamstvo!!!

Aj keď nechce a nebudem podporovať bulvár, prosím vás, založte si účty na cas.sk, a napíšte im komentáre o nezmyselnosti a absurdnosti tohto článku, ktorým pošpinili Michaela a jeho pamiatku!!!

Napíšte do diskusie, že je neospravedlniteľné písať tieto nijako nepodložené absurdity, ktoré sú vymyslené britským a americkým bulvárom, ktorý to robí zámerne, aby sa k danej veci vyjadrila napr. Debbie Rowe, a zdôraznite, aby si ľudia uvedomili ako sa teraz bulvár snaží vyťažiť čo najviac na Michaelovej smrti!

K článku dopíšte, že Debbie vôbec nič také nepovedala, a nevydala žiadne vyhlásenie ani rozhovor!

Pokiaľ ide o Haplerina, ktorý tieto informácie priniesol tento fantastický príbeh, upozornite, že je to patetický a patologický klamár a príživník, ktorého bludy vyvrátila nielen rodina, ale mnoho ďalších ľudí!!!

Tu je článok - LINK