Má Katherine strach o majetok?

Právnik Burt Levitch, ktorý Katherine zastupuje na súde, žiada okamžité vymenovanie Katherine za správkyňu Michaelovho majetku, pretože sa Katherine obáva, že sú v ich okolí ľudia, ktorí by mohli rozkradnúť Michaelov majetok.

Platí to aj o účtoch, nad ktorými mali "dohľad" tretie strany, a ktoré platili za Michaela účty a splátky!

Tiež sa rodina obáva o Michaelov podiel v Sony/ATV, pretože chce, aby sa konalo v záujme Michaela, a teraz Michaelov podiel nikto nekontroluje.

Podľa právnika, je tu údajne jedna osoba, ktorá môže konať v mene Michaela, aj keď, po jeho smrti by sa jeho postavenie mohlo oslabiť, rodina chce prevziať celkovú kontrolu nad majektom, aj nad tým, ktorý spravuje tretia strana.