Doktor sa vrátil do domu

... aby podľa polície vyzdvihol všetky lieky a tabletky, alebo prášky, ktoré Michael alebo ktokoľvek v dome používal.

Odniesol ich vraj v dvoch veľkých igelitových taškách!