Tlačovka, na ktorej Joe Jackson informoval

"Informoval", že rodina ešte nie sú rozhodnutí, kedy bude pohreb, lebo chcú počkať na výsledky pitvy.

Podľa neho, pohreb bude verejný, a určite by to chcel takto aj Michael.

Al Sharpton, ktorý bol prítomný dodal, že pohreb musí byť svedomito pripravený, určite nie spontánny.

VIDEO

LINK