Súdne pojednávanie v prípade aukcie vecí

Vojna ohľadom vlastníctva vecí, ktoré patria rodine Jacksonovcov, sa opätovne vráti do súdnej siene v Nevade, kde sa bude Michael snažiť získať tieto veci späť do jeho vlastníctva.

Sudkyňa Elizabeth Gonzales vydala príkaz, aby bolo „zhabaných“ asi 60 vecí, ktoré sa budú prejednávať na súde, a potom sudkyňa rozhodne, kto na ne má právo. Už predtým rozhodovala, ktoré veci sa nedostanú na aukciu a súhlasila, aby si Michael vybral 25 vecí, ktoré považuje za osobné a nechce, aby boli predané na aukcii.

Pojednávanie je naplánované na 16.7.2007, a bude mať priamu náväznosť na pojednávanie z 12.6, kedy bolo nariadené spoločnosti Universal Express, aby stiahla niekoľko vecí z dražby, ktorých vlastníctvo nebolo ujasnené.

Právnik zastupujúci aukčnú sieň, ale namietal, že oni s tým nemajú nič spoločné, a teda nemôžu svojvoľne vrátiť tieto veci, napriek tomu dodali 35 vecí, ktoré patrili Janet Jackson, a 25 vecí patriacich Michaelovi ako napr. fotografie Three Stooges, podpisy umelcov z - We are the World, alebo originálne umelecké dielo pôvodných obyvateľov Austrálie, ktoré dostal Michael v 1987.

Právnik Universal Express odmietol, že by zámerne porušili príkaz sudkyne, a že oni sami poverili aukčnú sieň, aby požadované veci vrátila.