Prehlásenie Raymone Bain k informáciám v médiách

"Je tu niekoľko mediálnych správ, ktoré sa týkajú pána Michaela Jacksona, ktoré sú nepravdivé.

Pán Jackson nie je pripútaný na lôžko a nie je ani žiadnym iným spôsobom liečený. V skutočnosti, pán Jackson sa má veľmi dobre, a nedávno sa stretol s jeho poradcami, medzi ktorými sú bývalý minister spravodlivosti Benjamin R. Civiletti a reverend Jesse Jackson.

Neboli vydané žiadne správy potvrdzujúce akékoľvek turné po Európe. Naopak, pán Jackson je práve vo svojom štúdiu, kde dokončuje svoj nový album.

Pán Jackson neopustil Las Vegas a ani nebol vyhodený zo svojej rezidencie v Las Vegas, a ani nevyužil možnosť kúpiť dom, v ktorom bol ubytovaný. Bodka.

Pán Jackson neverí, že by mu jeho brat Randy Jackson, ukradol jeho peniaze, alebo že by to bol ktokoľvek z jeho rodiny. Správy ktoré o tomto informovali sú nepravdivé a zlomyseľné.

Napriek opakovane vydaným správam, pán Jackson nestráca ani nepredáva svoj podiel v partnerstve SONY/ATV. Tieto správy sú nezmyselné a bezvýznamné, a sú písané bez hodnoverných osobných finančných informácií, a len ako nevyžiadané vyhlásenia.

Pán Jackson je ale znepokojený nad tým, ako spravodajca FOX News, Roger Friednam, neustále útočí na asistentku pána Jacksona, Grace Rwaramba. Boli zverejnené zlomyseľné a nepravdivé správy týkajúce sa života pani Rwaramba, ktorá si žije svoj vlastný a veľmi súkromný život, a neurobila nič zlé, ale je atakovaná len preto, že má profesionálny a blízky vzťah s pánom Jacksonom.

Pýn Jackson počas celej svojej kariéry, nikdy neútočil na žiadneho novinára, a nikdy nepoužil alebo nezneužil svoju ochranku, aby zakročila voči reportérom, ale sú tu takí, ktorí neustále nenávistne útočia na pána Jacksona, čo dosiahlo úroveň, kde sa stratila reportérska bezúhonnosť, keď sa vydávajú správy bez relevantných podkladov a sú nepravdivé, alebo sú zneužívané na poškodzovanie osoby pána Jacksona. Oni vedie, ktorí sú to, a to je smutné konštatovanie...., ktorým sa ale budú zaoberať právnici pána Jacksona."

RAYMONE BAIN, 27.6.2007, Washington DC