Dostane do opatery deti Katherine?

Vzhľadom na to, že Michaelova matka k ním má asi najbližšie, vzhľšadom na jej vek - 80 rokov!!!, je ťažko predvídať, či súd vyhovie žiadosti, pretože bežne súdy majú problém nechať opatrovníctvo maloletých tak "starým" opatrovníkom!

Podľa mňa by najlepšou voľbou bola Janet Jackson, a myslím, že nakoniec to bude aj ona, ona je mladá, v najlepších rokoch, moderná žena, schopná mať ešte aj svoju kariéru popri výchove!

Uvidíme...